Станови со површина до 40 м2

Приказот на становите, се до отворање на понудата може да Ви послужи само за увид во распоредот на просторот. Ниту една од недвижностите сеуште не е предмет на понуда за склучување на купопродажни договори. Проектантите на Кубус со задоволство ќе извршат прилагодување на просторот за Вашите потреби.  Прилагодувањата треба да бидат во согласност со нормите по кој е изработен и ревидиран Проектот. 

Накратко

Информации

Детални информации за недвижностите за кои сте заинтересирани можете да добиете на телефоните +389 2 2040319 ; +389 2 2040726

После уписот на недвижностите во јавните книги, ќе можете да извршите увид во имотните листови ТУКА

Any Question at

+389 2 2040319
+389 2 2040726
+389 75 282808

Send your mail at

cubus@cubus.com.mk