ПОСТОЈАНО НА ДОЛЖНОСТ

НИЕ СМЕ КУБУС

Колектив

Вработени кои поседуваат овластувања

ZT

Zlatko Todorov

Architect

Founder

Администрација

Одговорен проектант

ALK_5083 (2)

Melanija Todorova

Architect

Main architect, coordinator of projects

Технички администратор

Zorana

Zorana Stojmenovska Divljakovska Gjeorgievska

Company Secretary

Team member

Zoran Mitevski

Foreworker

Majstori1

Работници

Ѕидаротесари,армирачи,водоводџии,плочкари

056

Aleksandar Todorov

Landscape architect

Kristijan Ulm

Kristijan Todorov

Architect

... и многу повеќе...

Any Question at

+389 2 2040319
+389 2 2040726
+389 75 282808

Send your mail at

cubus@cubus.com.mk

19457