6 March, 2018

Советот на обвинители комплетиран, се чекаат оставките на Коле Штерјев и Фиданка Рајевска

 

http://svedok.org.mk/mk/record.php?id=1106http://svedok.org.mk/mk/record.php?id=1106