15 February, 2018

По налог на три банки, Коле Штерјов и Фиданка Рајевска и пресудиле на обвинителката Раичевиќ

http://www.svedok.org.mk/mk/record.php?id=1087