Балканска

Балканска

Проект во постапка на одобрување. За повеќе информации за објектот обратете се во канцеларијата на Кубус.

Станови со површина до 80 м2

Any Question at

+389 2 2040319
+389 2 2040726
+389 75 282808

Mon-Fri

7.30h – 15.30h (CET)

Send your mail at

cubus@cubus.com.mk