Project Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Project Details

Project Management

Објектот се наоѓа на самиот  кеј 13 ноември во Скопје  и тој параметар се јавува како доминанен при проектирањето.  Маркичката за градба е од типот на објекти во низ. Приземјето е закосено и ја следи линијата на крајбрежната улица, а катовите се делумно исфрлени и по целата вертикала ја оформуваат второстепената пластика. По природата на локацијата, објект покрај вода, даден е приоритет на визурите кон реката.Со тоа се оформува и изгледот на фасадата на која балконите се функционален и обликовен елемент. Јужната фасада е осмислена да ги користи предностите на географската ориентација. Тука, на фасадата се применети елементи кои пред се ги користат предностите, а во исто време ги заштитуваат отворите на фасадата од спецификите на Скопската ѓеографска ширина.

Становите се решавани во согласност со стандардите и правилниците за домување. Посебно внимание е посветено на заштита од влага, а присатноста на водата е искористено за решавање на машинскиот дел. Греењето и ладењето во објектот е решено исклучиво со користење на подземната вода со што експлоатацијата на недвижностите во објектот ги намалува и до 4 пати.

Download Brochure

Локација на објектот

Any Question at

+389 2 2040319
+389 2 2040726
+389 75 282808

Skopje, Republika Makedonija

bul. “Partizanski Odredi” br.151, B-3, M-3

Mon-Fri

7.30h – 15.30h (CET)

Send your mail at

contact@cubus.com.mk
cubus@cubus.com.mk