Кубус ја затвори понудата за слободен станбен простор во објектот на улица „Даскал Камче“ во Скопје. Обидете се со слободен станбен простор од останатата понуда на Кубус. Ви Благодариме.