Деловен објект - Скопје

Сонце во архитектурата

Деловен објект во центарот на Скопје. „Ким“, „Гринго“ или „Прва на Партизанска“ , во зависност од која генерација припаѓате, така ќе ја препознаете локацијата. Објект за кој се откажавме од приземјето за да ја отвориме улицата „Наум Наумовски Борче“ во нејзината оригинална замисла и за да го испочитуваме стариот урбанизам на центаралното градско подрачје на Скопје.

  • SHARE:

Помеѓу избраните, а никогаш сами

Во зградата се обединети три содржини: Хотел, канцеларии за Административна работа и локали. Со тоа објектот е посетен 24/7 .